Tilstander som følge av lysmangel

Disse punktene indikerer at du trenger mer lys i mørketiden:

   •  Om høsten og vinteren er jeg mer trist og nedfor enn om sommeren.
   •  Jeg har mindre tiltakslyst og energi enn om sommeren.
   •  Jeg sover mer vinterstid enn om sommeren.
   •  Jeg fungerer mye bedre i den lyse årstiden.
   •  Om vinteren har jeg vanskelig for å komme meg opp om morgenen.
   •  Andre mennesker merker at jeg virker tungsindig om vinteren.
   •  Andre merker at jeg har vanskelig for å få unna arbeid om vinteren.
   •  Jeg veier minst to kilo mer vinterstid.
   •  Jeg føler meg mindre nedfor hvis jeg reiser til Syden om vinteren.
   •  Om sommeren er jeg mye gladere.
   •  Jeg har følt meg deprimert de siste to (eller flere) vintrene.
   •  Jeg har hatt mindre energi de siste to (eller flere) vintrene.
   •  Om vinteren føler jeg sterkere trang til søtsaker.
   •  Jeg spiser for mye om vinteren.
   •  Jeg har mindre sexlyst i mørketiden.
   •  Jeg fører et mindre sosialt liv om vinteren enn om sommeren.
   •  Jeg har søvnproblemer i vinterhalvåret.
   •  Jeg vet at for lite sol kan være helseskadelig.
   •  Mine hudlidelser er verre om vinteren enn om sommeren.
   

Lider du av lysmangel?

Prøv en Solstråle lysterapilampe